Om oss

 Historikk.

Stiftelsen ble opprettet i 1952 da man tok i bruk Bergens Nye Sjømannshjem. Hovedformålet var da å tilby rimelig losji for sjøfolk. Senere ble navnet endret til Hotell Neptun. Det ble gitt særskilt rabatt til sjøfolk som bodde på hotellet. Stiftelsen drev selve hotellvirksomheten frem til 1999. Da ble hotellvirksomheten utleiet til Hurtigruten v/ Hurtigruten Hotels AS. I 2008 overtok Bergen Hotel gruppen leiekontrakten fra Hurtigruten og hotelleiendommen ble solgt fra stiftelsen til Bergen Hotell gruppen v/ Neptun Eiendom april 2009.

Stiftelsen forvalter en betydelig kapital etter salget av eiendommen. Egenkapitalen til stiftelsen ca kr 90 mill – det meste bunden egenkapital.

Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å bidra til å styrke det maritime miljø og engasjere seg i utvikling av tilbud til personer og organisasjoner tilknyttet maritim virksomhet.

Stiftelsen ønsker å fremme maritimt miljø – støtte til prosjekter/tiltak for utbredelse, kompetanseoppbyggende, informasjon og aktiviteter til beste for byen – også til andre prosjekter som kan gi ringvirkninger for virksomheter i Bergensregionen. Vi gjør oppmerksom på at stiftelsen ikke kan støtte privat, kommersiell virksomhet.

Informasjon om utdelinger – støtte, klikk her - For annonsetekst klikk her

Styresammensetning, klikk her