Styret

Styret består av 5 personer som oppnevnes at de enheter og organisasjoner som var med å starte Stiftelsen.

Rasmus Haugen Sandvik, styrets leder – oppnevnt av Bergen kommune

Geir B. Mjelde, nestleder – oppnevnt av Bergens Rederiforening

Erik Thulin, styremedlem – oppnevnt av Bergens Rederiforening

Rigmund Storøy, styremedlem – oppnevnt av Norsk Sjømannsforbund Region Vest

Alf Halsen, styremedlem – oppnevnt av Bergens Skipperforening

Forretningsfører Morten Mikkelsen, klikk her