Velkommen

Stiftelsens formål er å bidra til å styrke det maritime miljø og engasjere seg i utvikling av tilbud til personer og organisasjoner tilknyttet maritim virksomhet.

Stiftelsen ønsker å fremme maritimt miljø – støtte til prosjekter/tiltak for utbredelse, kompetanseoppbyggende, informasjon og aktiviteter til beste for byen – også til andre prosjekter som kan gi ringvirkninger for virksomheter i Bergensregionen. Vi gjør oppmerksom på at stiftelsen ikke kan støtte privat, kommersiell virksomhet.