Annonsetekst

Annonsetekst i Bergensavisen og Bergens Tidende medio oktober:

Har du et prosjekt som styrker det maritime miljøet?

Bidrag til å støtte det maritime miljø og virksomhet i Bergensregionen.

Inntil kr  3 000 000 til disposisjon fra Stiftelsen Neptun Bergen

Stiftelsens formål er å bidra til å styrke det maritime miljø og engasjere seg i utvikling av tilbud til personer og organisasjoner tilknyttet maritim sektor.

 

Stiftelsen kan gi støtte til maritimt relaterte prosjekter og tiltak innen kompetanseutvikling, informasjon og andre aktiviteter som kan gi positive ringvirkninger for Bergen og Bergensregionen. Vi gjør oppmerksom på at stiftelsen ikke kan støtte privat, kommersiell virksomhet.

 

Søknad sendes innen 9.11. Stiftelsen Neptun Bergen, Årstadveien 27, 5009 Bergen eller e-post mikonsult@online.no

 

 

www.neptunbergen.no