Kontakt oss

Stiftelsen Neptun Bergen, Årstadveien 27, 5009 Bergen

Forretningsfører Morten Mikkelsen, tlf 90 13 78 00

eller e-post mikonsult@online.no - www.neptunbergen.no