Opprettelsen

Stiftelsen Neptun Bergen ble opprettet i 1952 da man tok i bruk Bergens Nye Sjømannshjem for å tilby rimelig losji for sjøfolk. Bak stiftelsen sto Rederiforeningen, Sjømannsforeningen, Skipperforeningen og Bergen kommune.  Senere ble navnet endret til Hotell Neptun, hvor det ble gitt særskilt rabatt til sjøfolk som bodde på hotellet.

Fra hotel til finansiering

Med tiden ble behovet for et dedikert hotell for sjøfolk mindre, men hotellet ble driftet normalt i en årrekke. Stiftelsen drev selve hotellvirksomheten frem til 1999, da hotellvirksomheten ble utleid til Hurtigruten Hotels AS. I 2008 overtok Bergen Hotell gruppen leiekontrakten fra Hurtigruten og hotelleiendommen ble solgt fra stiftelsen til Bergen Hotell gruppen v/ Neptun Eiendom april 2009.

Etter salget av hotellvirksomheten ble det besluttet at stiftelsens formål skulle utvides, og kapitalen fra salget skulle brukes til å "bidra til å styrke det maritime miljø og engasjere seg i utvikling av tilbud til personer og organisasjoner tilknyttet maritim virksomhet".

Stiftelsen Neptun Bergen i dag

Stiftelsen forvalter etter salget av eiendommen en egenkapital på om lag 130 millioner kroner – det meste bundet egenkapital.

I dag støtter stiftelsen Tall Ships Races, Statsraad Lehmkuhl, et professorat innen shippingøkonomi og sjømannsforeninger for å nevne noe. Den aktøren som mottar mest støtte er likevel organisasjonen Maritime Bergen som er nært knyttet til stiftelsen.