Stiftelsens formål er å bidra til å styrke det maritime miljø og
engasjere seg i utvikling av tilbud til personer og organisasjoner
tilknyttet maritim virksomhet.

 

Dette kan være støtte til prosjekter/tiltak for sektorens utbredelse, kompetanseoppbygging og andre prosjekter som kan gi ringvirkninger for virksomheter i Bergensregionen. Vi gjør oppmerksom på at stiftelsen ikke kan støtte privat kommersiell virksomhet.