Spørsmål kan rettes til forretningsfører Morten Mikkelsen

 

Tlf: 901 37 800

Epost: post@neptunbergen.no

Post: Stiftelsen Neptun Bergen, Årstadveien 27, 5009 Bergen