Styret består av 5 personer som oppnevnes av de organisasjonene som var med å starte stiftelsen.
 

Rasmus Haugen Sandvik, styreleder – oppnevnt av Bergen kommune

Geir B. Mjelde, styrets nestleder – oppnevnt av Bergens Rederiforening

Linda Myklebust, styremedlem – oppnevnt av Bergens Rederiforening

Rigmund Storøy, styremedlem – oppnevnt av Norsk Sjømannsforbund Region Vest

Alf Halsen, styremedlem – oppnevnt av Bergens Skipperforening

Styrets sekretær er forretningsfører Morten Mikkelsen