Stiftelsen disponerer en del av årets overskudd til utdelinger etter søknad.

Se annonsetekst og søknadsfrister, klikk her

Styret tar også imot søknader løpende gjennom året, men utdeliger skjer kun på styremøter/utdelingsmøter ca hvert kvartal.

Styret ønsker hovedsaklig å støtte færre større prosjekter heller enn flere små tiltak.

De seneste år er det gjort tildelinger med til sammen ca kr 6,5 mill.

De største tildelingene har vært til prosjekter for Maritimt Forum Bergensregionen
og profilering av Maritime Bergen.

Mindre tildelinger er foretatt til mange ulike aktører. Her et et eksempel på noen av dem:

Bergens Sjøfartsmuseum

Young Ship

Bergens Rederiforening

Vil Vite – maritime tiltak

Bergen maritime videregående skole

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

og flere av de veteranbåtene som hører til i Bergensområdet