Maritime Bergen

Gjennom snart 25 år har Maritime Bergen tatt mål av seg å være muskelen i den maritime næringen for bergensregionen, og i den grad vi har lykkes så er det takket være vårt gode samarbeid med stiftelsen Neptun!

Rekruttering og kompetansebygging

Med Neptun sin hjelp har vi kunnet invitere jenter fra videregående skole til Et hav av mulighetersom viser hvilke yrkes- og karriereveier som finnes innen den maritime næringen. For Kristin Bakken ble dette første møtet med maritim næring i 2011 som elev starten på en livslang lidenskap. Nå jobber 24-åringen i næringen og står selv på talerstolen og inspirerer 150 videregående jenter til å satse på en maritim karriere.

Uten Neptun ville Storm i ett vannglass kun forblitt en ide. Nå er det en tradisjon! Mer enn 100 studenter møter ressurspersoner fra havnæringene til foredrag og speed-dating om mulighetene som finnes i havrommet. 

Synliggjøring og omdømmebygging

Med god hjelp fra Stiftelsen Neptun har vi synliggjort næringen og bygget et godt omdømme for selskaper tilknyttet den maritime næringsklyngen. Alt fra Shippingkonferansen til frokostmøter bidrar til at de gode historiene om næringen når flere i og utenfor den maritime klyngen. Neptun støtter dermed en næring som kombinerer miljø og bærekraft med industriutvikling, sysselsetting og verdiskapning. 

Myndighetskontakt og rammevilkår

Skal det maritime miljøet på Vestlandet kunne utvikle seg så trenger vi prosjektene og ideene som fører næringen fremover, og som kobler sammen akademia og næringsliv slik at morgendagens globale utfordringer kan finne sin løsning. Rammene for dette legges ikke av næringen selv, av Maritime Bergen eller Neptun, men vi kan bidra til at myndighetene gjør det mulig for et maritimt næringsmiljø i global toppklasse gjøres i stand til å løse vår tids største utfordringer basert på kunnskapen vi har bygget over en 1000-årig maritim historie. 

Uten Neptun ville ikke norske politikere tenkt tanken om en nettolønnsordning eller støtteordninger for elektrifisering av fergeflåten til Fjord1. Med god støtte har Neptun hjulpet frem rammevilkårene som har gjort det mulig å hevde seg i global elitedivisjon, og som vil gjøre oss i stand til å løse de store spørsmålene vi ennå ikke har tenkt over at kommer. 

Takk fra hele Maritime Bergen for 25 år med støtte og uvurderlig samarbeid!

- Harald Victor Hove, Daglig leder i Maritime Bergen