Statsraad Lehmkuhl

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl har gjennom en årrekke mottatt betydelige beløp fra Stiftelsen Neptun.

Neptun har vært av uvurderlig støtte for skipets drift bl.a. gjennom stipendordningen for unge medseilere. Denne stipendordningen har de siste årene vært av avgjørende betydning for at hundrevis av ungdommer med tilknytning til Vestlandet har fått mulighet til å mønstre om bord som medseilere på Statsraad Lehmkuhl og dermed fått sitt første møte med sjølivet. Det har vært en ubetinget suksess for både ungdommene og for Stiftelsen. Vi er overbeviste om at denne stipendordningen også bidrar til rekruttering til norsk maritim næring.

Stiftelsen Neptun har foruten stipendordningen gitt betydelige bidrag til nye investeringer for Statsraad Lehmkuhl og bl.a. til styrking av vår miljøprofil. Støtten og de årelange tilskuddene fra Stiftelsen Neptun er samtidig en stor motivasjon for alle ansatte, ved at dere ser verdien av vårt arbeid med å ta vare på verdens vakreste seilskip og holde henne stadig mer relevant i opplæringsøyemed for fremtidige generasjoner.

- Haakon Steinar Vatle, direktør i stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl.