Professorat innen Shipping & Logistikk ved NHH

Stiftelsen Neptun finansierer gaveprofessoratet i skipsfartsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) for perioden 2017 – 2022 sammen med Bergens Rederiforening. Dette gaveprofessoratet er nå i sin andre femårsperiode, og forlengelsen ble kun mulig med bidraget fra Stiftelsen Neptun.

Et slikt økonomisk bidrag er uvurderlig for shipping og logistikkmiljøet ved NHH av flere grunner. Det viktigste er kanskje at slik privat finansiering legges inn som bidrag fra næringslivet i prosjekter støttet av Norges Forskningsråd. Dette muliggjør at bidraget kan utløse prosjektstøtte opp til fire ganger tildelt beløp, noe vi har hatt stor suksess med. Finansieringen fra Stiftelsen Neptun har således allerede betalt seg flere ganger, med flere ansatte i shipping miljøet ved SNF/NHH og økt maritim kompetanse som et direkte resultat.

Gaveprofessoratet er videre et av kun en håndfull eksternt finansierte stillinger ved NHH, noe som medfører økt synlighet for fagområdet både internt ved skolen og i en nasjonal sammenheng. I akademia internasjonalt er det også betydelig større prestisje knyttet til å inneha et gaveprofessorat finansiert av næringslivet eller stiftelser, i forhold til å sitte i en ordinær stilling.

Sett under et har bidraget fra Stiftelsen Neptun til shippingforskning ved NHH hatt betydelige økonomiske ringvirkninger – i størrelsesorden NOK 10 millioner – med et styrket og anerkjent fagmiljø som resultat. Undertegnede retter en stor takk til styret i stiftelsen for støtten. 

- Roar Ådland, professor, Senter for Shipping & Logistikk, NHH